Esélyek és remények a Kárpát-medencében

A nemzetpolitikai szemlélet, egy ország problémáinak a nemzet egészének szemszögébõl való vizsgálata és a nemzeti elkötelezettség nem áll ellentétben a másik nemzet tiszteletével, illetve a nemzeti kisebbségek megbecsülésével. Ha a nemzeti kérdést nem a világpolitikai folyamatok egységében vizsgáljuk, akkor szükségszerûen vezethet el a provincializmushoz vagy más népek lebecsüléséhez. Az elmúlt néhány évben Közép-Európa diktatúrák alól szabadult új nemzetei számára Európa már nem csupán egy kontinenst, hanem értékrendet jelent: a demokrácia, a humanizmus, a szociális piacgazdaság eszmekörét. Az elmúlt néhány évben Magyarország fogalmának jelentése, híre a világban is átalakult: egyre többek számára jelenti épp e térségnek az európai integráció éa eszmeiség iránti elkötelezettségét is.

Antall József
a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

*

Legyen az alap-kiindulásunk az, hogy tizenöt millió magyar, még a szétta goltsága ellenére sem akármilyen erõ és lehetõség ebben a világban. S valamikori egységesítésérõl márcsak azért sem mondhatunk mi le, mert a szerencsétlenségek sorozatának egyszer véget kell érnie, s ha véget ér, jöhetnek még új nemzedékek, amelyek a tömérdek leveretés után újra föltámadnak s mindazt, ami történelmünkben egyetemes érték volt, mint valami világirodalmi rangú drámában, elõbb vagy utóbb megszólaltatják.

Csoóri Sándor
a Magyarok Világszövetségének elnöke

*

Magyarországot napjainkban, e sajátos történelmi szituációban legalább hármas felelõsség terheli. Terheli az a felelõsség, amely egy európai demokratikus államra hárul, ha körülötte ódivatú ideológiáktól és nyers hatalmi érdekektõl vezérelten fegyverek ropognak. Terheli az a felelõsség, amelyet sorsa, az annyit fájlalt és magasztalt közép-európai sors viselõjeként kell vállalnia Európa és a világ színe elõtt, mikor a neki is otthont adó térség gondjairól szó esik. És terheli végül a magyarság felelõssége, a felelõsség azért a nemzetért, amelynek államként legmagasabb fokú szervezõdése, s ennek révén a nemzetközi politika cselekvõ alanyaként érdekei leghatékonyabb képviselõje is.

Nahimi Péter
a Magyar Demokrata Fórum elnökségi tagja

A kiadvány kapható és megrendelhetõ az Euro-Hungaria Alapítvány címén: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 2/c.